Tomàs Domingo

Tomàs Domingo té 81 anys. Va néixer al carrer de Berenguer, número 33. Va començar a treballar als dotze anys com a barber, fins als catorze anys; després, va treballar en un taller a Santa Perpètua i, finalment, a la Derbi.

Actualment, és l’impulsor de les trobades d’extreballadors de Derbi i va ser un dels testimonis al documental sobre la història de l’empresa Tots som Derbi.

Tomás Domingo, 1937

Tomàs Domingo, 1937