Salvi Safont

En Salvi Safont va néixer a Mollet i ara fa 70 anys que viu a Gallecs. Té tres filles i li agrada molt viatjar. Té molts coneixements relacionats amb l’aigua i l’entorn de Gallecs; per aquest motiu ha estat entrevistat en molts mitjans de comunicació. Recorda molt bé com es construïa una mina i explica com abans hi havia més aigua que ara, tan beneficiosa per a l’agricultura.

Salvi Safont

Salvi Safont