El Senyor Molas

Josep Molas va ser director de Can Fàbregas de 1929 a 1967. Va ser un referent professional i moral, tant per als treballadors, com per als propietaris, que sentien en ell gran confiança i estima.

El seu tracte amb els treballadors sembla que era franc i directe, i tot i que defensava els interessos dels patrons, d’acord amb la seva funció de director, procurava actuar de mitjancer entre les parts d’una forma sincera i cordial, i intentava sempre arribar al pacte mitjançant el diàleg i la concòrdia.