Adrián Calpe

Adrián Calpe

Adrián Calpe

Haver participat en un projecte com aquest ha estat molt interessant i a la vegada útil per aprendre i conèixer més sobre temps molt distints dels nostres. Hem après com era el dia a dia d’aquelles persones, com es divertien en el seu temps lliure, quines eren les festes populars, etc.

Vam poder conèixer  persones  simpatiquíssimes que ens van explicar part de la seva vida. Volia destacar l’experiència nova que vam tenir anant als estudis de televisió de Vallès Visió.