Isabel Cazalla

Isabel Cazalla (4) Retrato
Isabel Cazalla va néixer el 14 de juliol de 1944 a Olvera (Cadis). Actualment té 70 anys. Va començar a treballar amb 26 anys a Can Fàbregas, l’any 1970. La seva primera tasca a l’empresa va ser com a bitllaire i després, va ascendir fins a tenir el càrrec de teixidora. El seu marit ja treballava en aquesta empresa, al torn de matí, i ella feia el torn de nit. El fet de no compartir horari els facilitava tenir cura dels fills. Va deixar de treballar al 56 anys, quan la fàbrica va tancar. Va estar-hi trenta anys.

Recorda que treballava amb molt il·lusió per poder comprar-se el pis i el cotxe.