Trobada i cinefòrum

El 19 de febrer de 2018 es va fer una trobada al Lledoner, on tots els mestres i joves que participen en el projecte van veure el documental <<L’educació a l’escola>> del programa de televisió espanyola Moments. En aquest document visual, de 2014, es parlava de com era l’educació en l’època franquista i com havia canviat avui en dia. Els mestres actuals, alumnes d’aleshores, eren testimoni dels canvis. Posteriorment, es va fer un col·loqui entre tots els participants i, especialment, es va parlar de la relació tan diferent que hi havia entre els mestres i els alumnes d’abans i la que hi ha entre els mestres i alumnes d’ara.