Espais de lleure

En la nova societat de postguerra, els locals on es feien activitats normalment estaven vinculats a les parròquies (centres catòlics o parroquials), ja que eren els únics que havien pogut sobreviure, perquè els d’associacions laiques, sobretot els centres republicans i els ateneus, van ser confiscats i van passar a mans de la Falange. Tot i la permissivitat de les autoritats en aquests espais, eren vigilats de ben a prop.

 

  • Fotografies dels Espais de Lleure