L’experiència de l’Institut Mollet

“Els avis són com els tresors que guarden els secrets del passat i saben coses que la generació d’ara no sabrà mai”

Duaa Nazam, alumna de l’Institut Mollet

Al mes de juliol, des de l’Ajuntament de Mollet, ens van proposar un projecte molt engrescador: treballar la memòria oral per fer la recerca sobre el tema de L’Aigua a Mollet, és a dir, conèixer la història, no només des dels documents,  sinó més aviat des de les vivències personals de la gent gran de Mollet.

Ho tenia tot: es tractava d’un projecte transversal, perquè es podia treballar des de  diferents matèries: llengua, socials, informàtica i abastava tant les competències d’àmbit personal i social com les digitals. A més, a quart d’ESO era el pretext ideal per fer el projecte de recerca que consta al currículum dels nostres alumnes.

El primer problema que ens vàrem plantejar era si havíem de fer-ho extensiu a tots els alumnes de 4t d’ESO o només a un grup. Ho vàrem consensuar amb l’equip docent i vàrem pensar que era una experiència molt positiva, en què havien de participar-hi tots.  Més endavant, hem constatat que la decisió va ser correcta, perquè tots n’han tret profit.

A partir d’aquest moment, vàrem començar a coordinar xerrades, recerca digital, elaboració d’entrevistes, enregistraments…

El projecte ha constat de diferents fases.

  • Informació i recerca. Els alumnes han hagut d’investigar sobre el tema de L’Aigua a Mollet per tal de poder elaborar les entrevistes. Han tingut accés a molta informació mitjançant diferents textos digitals i en paper. A més, han assistit a dues xerrades: una sobre toponímia i una altra sobre la memòria oral, i a un cinefòrum.
  • Elaboració d’entrevistes escrites
  • Entrevistes als mestres. S’han fet dues entrevistes. La primera ha estat una presa de contacte, s’ha refet l’entrevista i després, s’ha tornat a fer una segona entrevista.
  • Enregistrament de l’entrevista final a Vallès Visió
  • Edició d’un vídeo per part dels alumnes a classe d’Informàtica,  amb els fragments de les diferents entrevistes, que tracten els diferents subtemes.

No cal dir que pel que fa a l’organització hem tingut molta feina extra per tal d’encabir les diferents activitats en el rígid marc de les classes quotidianes; tanmateix, en general, el balanç ha estat positiu, atès que els nostres alumnes han estat en contacte amb una realitat que potser desconeixien: el contacte amb la gent gran, reconèixer-los com a font de coneixement, saber la història de Mollet…Per últim, volem destacar l’esforç de tot l’equip docent i, molt especialment, la dels tutors de grup, incloent-hi la coordinació de 4t  i del professor d’Informàtica, els quals han portat gran part de la càrrega.

També voldríem agrair la col·laboració i el suport constant de l’Ajuntament, de l’equip de Gent Gran, del Centre d’Estudis Molletans i de Vallès Visió.

M. Paz Casadó, coordinador pedagògica

i l’equip docent de l’Institut Mollet

Veure Escola Sant Gervasi, Escola participant al 2017-2018 El món de la moto a Mollet

Veure Institut Gallecs, Institut participant al 2016-2017 El Carnaval de Mollet

Veure Institut Aiguaviva de Mollet, Institut participants al 2014-2015 El Tèxtil a Mollet

Veure Centre d’Estudis Mollet, Institut participant al 2013-2014 Cultura i Lleure