2018-2019 Quan anàvem a escola

La modernització del sistema educatiu en el període republicà va comportar l’adopció de nous mètodes d’ensenyament que posaven l’accent en l’aprenentatge i en el desenvolupament personal de l’infant. En una primera etapa, els principals esforços del govern van ser per escolaritzar tots els infants, dignificar les condicions en què es trobaven les escoles i els mestres i, en el cas de Catalunya, introduir la llengua catalana a l’ensenyament. També es van fer avenços molt importants en la laïcitat i en la coeducació de nens i nenes.  Tot això va desaparèixer amb la dictadura.

Per entendre el sistema educatiu de l’època franquista l’hem de situar en el marc polític d’aleshores. El franquisme va ser una dictadura militar que instaurà el bàndol guanyador de la Guerra Civil espanyola. El sistema educatiu que implantarà estarà al servei del nou estat i s’encarregava d’esborrar qualsevol empremta del model republicà.