Montserrat Mas

Montserrat Mas, va néixer l’any 1946 a Mollet del Vallès. Té 68 anys. Als 14 anys va començar a treballar a la fàbrica tèxtil Gelpí. Va treballar durant 7 anys fins als 21 i va plegar perquè va casar-se. A la fàbrica va començar com a aprenenta i va anar fent totes les tasques possibles fins a arribar a ser teixidora.

Montserrat Mas, 1962

Montserrat Mas, 1962

Durant aquella època, va conèixer a companyes que va mantenir com amigues, malgrat que ella no continués treballant a la fàbrica.