2016-2017 El Carnaval de Mollet

El Carnaval de Mollet té una iconografia, una música i uns personatges propis. El seu origen està estretament relacionat amb el ball de gitanes –que tenim ben documentat des de final del s. XIX– i ha patit canvis, prohibicions i una posterior renaixença fins a convertir-se en el Carnaval que coneixem avui en dia.