Contextualització històrica

Primer, Rabasa (1922), Solà (1925), Isern (1926), Filbà (1929) i Basoli (1931) i, més tard, Enrich (1941) i Escuin (1958) són noms de referència obligada en la història del pedal a Mollet. En els seus tallers es vendran, es llogaran, es compraran i es repararan bicicletes.  El seu enginy i l’esperit de superació els portarà, en alguns casos, a muntar bicicletes amb marca pròpia i, en d’altres, a fabricar recanvis i components per a altres empreses de bicis i també de motos.

A partir de 1950, els vehicles de dues rodes amb motor comencen a substituir les bicicletes, Rabasa, per un costat, i Solà, per l’altra, no deixaran perdre aquesta oportunitat. Uns anys abans, el 1944, Simeó Rabasa s’havia associat amb el seu germà Josep, Pepitu, i el 1949 treuen el primer velomotor. El 1950, l’empresa canvia de raó social i es converteix en Nacional Motor, SA, que fabricarà les motos Derbi. En el cas de Vicenç Solà, l’any 1954 apareixen el primers velomotors que llueixen la marca Ducson. Ambdues marques iniciaran una etapa d’esplendor que les portarà a èxits comercials i al més alt nivell en el món de la competició, en una època en què les curses no només aportaven prestigi, sinó que també servien  per provar els motors que després fabricaven en sèrie.

En el context dels anys cinquanta, gràcies a la progressiva reactivació de l’economia i de l’inici de fabricació de motos per part de Rabasa i Solà, les empreses molletanes de components viuran una etapa d’esplendor, que es mantindrà fins a la dècada de 1970. Més d’una cinquantena de noms faran que Mollet esdevingui la capital de la indústria auxiliar de les dues rodes. Aquesta industria auxiliar treballarà per a les marques principals del moment (Derbi, Sanglas, Montesa, Bultaco, Ossa, etc.)

Aviat però la indústria de la moto començarà a tenir competidors importants. Primer, l’automòbil –sobretot el Seat 600, que durant la dècada de 1960 va ser un superèxit de vendes. Més tard, a partir de 1970, la progressiva liberalització del mercat espanyol i, finalment, l’entrada de les marques japoneses, a partir de la dècada de 1980.