Jornada de treball: recerca de les fonts documentals

El 16 d’octubre de 2018, Jordi Bertran, director del Centre d’Estudis Molletans (CEM), va fer una xerrada sobre recerca i treball amb fonts documentals, per als alumnes de 4t d’ESO que treballen al projecte. Va fer una exposició de les primeres fonts escrites, on apareix informació sobre la ciutat de Mollet. Les fonts documentals són importants en el treballs de recerca perquè orienten i contextualitzen les fonts orals.