Mètode de treball

El tema que s’ha desenvolupat al Col·legi Lestonnac durant aquest curs 2019-2020 ha estat l’esport a Mollet durant les dècades de 1940, 1950, 1960 i 1970.

S’han seleccionat 20 mestres: 6 dones i 14 homes. Són persones grans de la nostra ciutat que mitjançant les seves vivències ens han explicat com es practicàven diferents esports durant aquella època

En col·laboració amb el Col·legi Lestonnac, hem treballat un projecte comú seguint aquest mètode de treball:

  • Incorporació de l’estudi sobre l’esport de la nostra ciutat al centre educatiu: recerques de fonts documentals i orals, sessions de treball amb periodistes i activitats paral·leles com cinefòrums, exposicions, xerrades, etc.
  • Entrevistes dels alumnes als mestres.

 Hi ha participat l’alumnat de 4t d’ESO,  nois i   noies. Els alumnes han pogut adquirir els coneixements generals sobre l’estudi que ens ocupa: l’esport a Mollet.

A l’Institut, s’han fet dues jornades de treball sobre eines per a treballs de memòria oral i sobre fonts documentals, amb l’objectiu de dotar el grup d’una metodologia i de recursos bàsics per al desenvolupament d’un projecte d’aquestes característiques.

Els joves també han tingut el suport d’una formació d’una periodista i d’un realitzador audiovisual de Vallès Visió, una sessió de treball destinada a la preparació de les entrevistes.

En la xerrada L’esport durant el franquisme, el professor del Departament de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de la URL, Xavier Pujadas, va fer un recorregut per l’esport a Espanya durant l’epoca de la dictadura franquista.

La segona part del projecte s’ha basat en reunions i espais de trobada, un treball previ per a l’elaboració de la biografia personal de cada un dels mestres participants.

Reunions entre els mestres i els joves

Tot aquest treball es pot consultar en aquest blog. Pretén ser un fons documental audiovisual per recuperar la memòria històrica de la nostra ciutat, gràcies als testimonis de la nostra gent gran.