Josep Bermúdez

Josep Bermúdez té 75 anys. Va ser mecànic de Derbi, provador de motos i pilot. Va treballar amb l’Àngel Nieto quan aquest va començar d’aprenent. Té incomptables anècdotes amb el Niño, l’Àngel Nieto. Fins i tot li va comprar la seva primera màquina d’afaitar.

Josep va deixar de ser pilot aviat, arran la pèrdua d’un amic pilot, César Ruiz. Tot i la seva curta trajectòria, va atresorar molts triomfs.

Josep Bermúdez

Josep Bermúdez