Els joves

Els joves encarregats de fer les entrevistes als nostres mestres del curs 2015-2016, van ser els alumnes de l ‘I.E.S.Mollet.

Anuncis