L’experiència de l’Institut Vicenç Plantada

Durant el curs 2018-2019 hem participat al projecte Els nostres mestres. La memòria de la nostra ciutat amb el tema de l’educació a Mollet, des de les assignatures optatives de ràdio, literatura i cinema, i ACTIC de 4t d’ESO.

Quan a finals del curs passat ens van proposar participar en aquest projecte no vam dubtar–ho gens. Des del primer moment vam veure que es tractava d’una gran oportunitat per als nostres alumnes. D’una banda, per l’intercanvi generacional que suposava i, de l’altra, perquè el tema d’aquesta edició és la història de l’educació a Mollet, i aquí el nostre centre tí un paper destacat, ja que va ser el primer institut de la ciutat.

El projecte ha estat una oportunitat per crear una sèrie de vincles i lligams amb la ciutat, la seva història i la seva gent, i, també, per conèixer diferents espais municipals on els joves han anat a fer les activitats; per conèixer institucions com el Centre d’Estudis Molletans i la seva feina de recerca, mitjans de comunicació com Vallès Visió, entre altres. A més, les xerrades que han rebut els nostres alumnes, per part de tot l’equip que treballa en aquest projecte, han estat de qualitat i ens han ajudat a contextualitzar el tema de recerca.

Els alumnes han après a fer recerca oral, a preparar entrevistes, a fer una gravació a la televisió,… però l’experiència més gratificant per a ells i elles ha estat el contacte amb els mestres. Encara recordo com van arribar d’emocionats el dia que van conèixer l’Araceli Amadó, la primera directora dona del nostre institut.

Els nostres alumnes han fet una bona feina, han après, han gaudit i, sobretot, el projecte els ha fet créixer com a persones. Han descobert que la Història la tenen molt més a prop, i que és important l’intercanvi generacional, per tal de no perdre-la.

Personalment, penso que l’experiència ha estat molt positiva tant pels alumnes com per a l’equip de professors quehi ha participat, als quals agraeixo la seva implicació. L’organització no sempre ha estat fàcil, però s’ha comptat sempre amb l’ajuda de les responsables del projecte i, definitivament, ha valgut la pena.

Treballem amb un objectiu, formar molletans que esdevinguin persones capaces d’afrontar el futur amb un esperit crític, amb una visió oberta del món, persones tolerants, empàtiques, sensibles, solidàries i democràtiques i aquest projecte ha contribuït a l’assoliment d’aquest objectiu.

Mónica da Silva
Directora

Veure Escola Sant Gervasi. Institut participant al 2017-2018 El món de la moto a Mollet

Veure Institut Gallecs. Institut participant al 2016-2017 El Carnaval de Mollet

Veure Institut Mollet. Institut participant al 2015-2016 L’Aigua a Mollet

Veure Institut Aiguaviva de Mollet, Institut participants al 2014-2015 El Tèxtil a Mollet

Veure Centre d’Estudis Mollet, Institut participant al 2013-2014 Cultura i Lleure