Elisabeth Prades

Elisabet Prades, nascuda a Mollet l’any 1952, va estudiar al parvulari de la Senyoreta Barcala i, després, als Col·legis Nous, fins als 8 anys, i es va preparar per examinar-se de batxillerat a Lestonnac. Li agradava molt anar a l’escola i encara manté el grup d’amigues d’aquella època.

 

Elisabeth Prades, 1957

Elisabeth Prades, 1957