Josep Isern

Josep Isern té 78 anys i va néixer al taller de bicicletes del seu pare, Jaume Isern, situat al Carrer de Berenguer III. Va fundar el Museu Isern de Mollet, juntament amb la seva dona, Montse Abril, i també var ser un incansable promotor de tota mena d’activitats relacionades amb el món de la moto a Catalunya i Mollet. Va ser l’introductor de la moto de muntanya en totes les seves varietats.

Josep Isern

Josep Isern