Mètode de treball

El tema a desenvolupar durant aquest curs 2014-2015, és el tèxtil a Mollet i la seva importància a la nostra ciutat.

Les persones seleccionades són 11 mestres: 7 dones i 4 homes. Són persones que han estat vinculades a la indústria del tèxtil del nostre municipi.

En col·laboració amb l’institut Aiguaviva de Mollet, treballem un projecte comú per poder desenvolupar diferents tertúlies seguint aquest mètode de treball:

  • Incorporació del temari sobre el tèxtil a la nostra ciutat a l’ institut, recerques, reunions, activitats paral·leles: cinefòrum, exposicions, visites culturals, etc.
  • Entrevistes prèvies a les gravacions per tal de conèixer millor el tema per part dels alumnes.
  • Gravacions al plató de Vallès Visió TV i enregistraments als estudis de Ràdio Mollet per a l’aportació del material audiovisual.

La primera part del projecte, la recerca del tema, s’ha treballat des de l’institut per consolidar els coneixements curriculars de l’àrea de socials dels alumnes de 4t d’ESO, 26 noies i 20 nois: temes com la Revolució industrial, la història de Catalunya o el moviment obrer. Els alumnes han pogut adquirir els coneixements generals sobre l’època que ens ocupa per, després, poder focalitzar-los en la història de la nostra ciutat, des d’un vessant interdisciplinar, ja que s’han incorporat a la recuperació de la història oral el treball audiovisual i les noves tecnologies.

El treball d’estudi local s’ha complementat amb el material publicat pel Centre d’Estudis Molletans, en diferents articles i llibres sobre la història de Mollet.

Paral·lelament, la mateixa entitat va fer una jornada de treball sobre eines per a treballs de memòria oral per a l’institut amb l’objectiu de dotar el grup d’una metodologia i recursos bàsics per al desenvolupament d’un projecte d’aquestes característiques.

La segona part del projecte es basa en les reunions i espais de trobada, un treball previ per a l’elaboració del guió de les entrevistes enregistrades al plató de Vallés Visió TV. El guió de les entrevistes, fet pels joves, amb l’orientació de la professora de ciències socials i coordinadora del projecte Margaret Pérez, s’estructura en tres parts diferenciades. En primer lloc, una breu biografia personal. En segon lloc, la pregunta adreçada als mestres A quina edat van començar a treballar els mestres i quines tasques feien a la fàbrica?, tema que ha estat transversal en totes les persones entrevistades i, en tercer lloc, la pregunta sobre els diferents àmbits relacionats amb la seva feina i els records del món tèxtil d’aquella època.

Entrevistes prèvies a les gravacions

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

La part següent del projecte són les entrevistes enregistrades en el plató de Vallès Visió TV i als estudis de Ràdio Mollet, dos mitjans de comunicació locals. A més dels seus testimonis i vivències, els mestres han aportat documents gràfics: fotografies, llibres, objectes, etc., que reforcen les històries viscudes i els temes tractats.

Gravacions al plató de Vallès Visió i Ràdio Mollet

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

Aquest any, el muntatge i l’edició dels vídeos ha anat a càrrec dels alumnes de 4t d’ESO en l’assignatura d’informàtica, guiats pel professor de la matèria, Sergi Galeote.

Tot aquest treball es pot consultar en aquest blog. Pretén ser un fons documental audiovisual per recuperar la memòria històrica de la nostra ciutat, gràcies als testimonis de la nostra gent gran.