Josep Traver

Josep Traver té 71 anys i va treballar durant quaranta-quatre anys i cinc dies a l’empresa Manaut, un dels tallers auxiliars més importants de la indústria de la moto. A l’empresa va començar d’aprenent i, a poc a poc, es va convertir en un gran soldador.

També va ser un enamorat de les bicicletes i va arribar a ser un dels corredors de l’escuderia del Basili Escuin.

Josep Traver, 1957

Josep Traver, 1957