Josep Sandoval

Josep Sandoval va néixer a Mollet l’any 1929. Va anar a escola fins als vuit anys i va treballar de pastor i pagès fins que va entrar a treballar a la Tenería Moderna Franco Española.

En Josep ha estat un apassionat de les bicicletes durant tota la seva vida. La seva primera bicicleta tenia llantes de fusta i la guardava a la seva habitació com si fos un tresor.

Josep Sandoval, 1949

Josep Sandoval, 1949