Mètode de treball

El tema desenvolupat amb l’Institut Mollet durant aquest curs, 2015-2016, és L’Aigua a Mollet al llarg de la història: l’ús de l’aigua a la vida quotidiana, l’aprofitament de l’aigua, els fenòmens meteorològics, com riuades i nevades, que ha patit la ciutat, etc.

S’han seleccionat 13 Mestres: 7 dones i 6 homes, persones grans que mitjançant les seves vivències ens poden explicar com ha canviat el subministrament d’aigua, d’on s’obtenia l’aigua dels regs, com s’utilitzava per a les tasques quotidianes a casa i al camp, i que van viure les riuades i la gran nevada a Mollet.

En col·laboració amb l’Institut Mollet, hem treballat un projecte comú per poder desenvolupar el tema tractat, tot seguint aquest mètode de treball:

  • Incorporació a l’Institut del temari sobre l’aigua a la nostra ciutat: recerques, reunions, activitats paral·leles com cinefòrums, exposicions, visites culturals, etc.
  • Entrevistes als Mestres prèvies a les gravacions per tal de conèixer-los i saber més sobre el tema treballat.
  • Gravacions al plató de Vallès Visió TV i enregistraments als estudis de Ràdio Mollet per a l’elaboració del material audiovisual.

La primera part del projecte, la recerca del tema, s’ha treballat des de l’institut, amb l’objectiu de consolidar els coneixements curriculars de l’àrea de socials de l’alumnat de 4t d’ESO, 31 noies i 36 nois. Ells i elles han pogut adquirir els coneixements generals sobre el tema tractat per, després, poder focalitzar-los en la història de la nostra ciutat. Tot plegat s’ha treballat des d’un vessant interdisciplinar, ja que el treball audiovisual i les noves tecnologies s’han incorporat a la recuperació de la història oral.

El treball d’estudi local s’ha complementat amb el material publicat pel Centre d’Estudis Molletans, diferents articles i llibres sobre la història de Mollet i sobre el tema de l’aigua en concret.

Paral·lelament, han estat diverses les activitats que s’han organitzant per als alumnes i mestres participants:

El Centre d’estudis Molletans va fer a l’Institut una jornada de treball sobre eines per a treballs de memòria oral, amb l’objectiu de dotar el grup d’una metodologia i dels recursos bàsics per al desenvolupament d’un projecte d’aquestes característiques.

El Servei de Normalització Lingüística de Mollet va oferir a l’Institut una conferència sobre els noms de l’aigua a la ciutat, amb l’objectiu de donar a conèixer la terminologia, mots i frases fetes actuals, però també d’altres que s’utilitzaven al passat i que poden caure en l’oblit si no són recuperades.

El Centre d’estudis per la democràcia Jordi Solé Tura, va col·laborar amb la projecció de la pel·lícula Histories d’aigua, dirigida per l’Albert Solé. Ell va ser l’encarregat de la presentació i del fòrum posterior on van participar joves i Mestres.

La segona part del projecte es basa en reunions i espais de trobada entre els participants, un treball previ per a l’elaboració del guió de les entrevistes que després seran enregistrades al plató de Vallés Visió TV. El guió de les entrevistes, fet pels joves amb la supervisió dels professors, s’estructura en tres parts diferenciades. En primer lloc, una breu biografia personal de cada un dels mestres participants. En segon lloc, la pregunta El llac de Mollet, mite o realitat?, tema que ha estat transversal per a totes les persones entrevistades i, en tercer lloc, una pregunta obre la seva relació amb l’aigua, tot tenint en compte en quin vessant podien donar més informació segons les seves vivències personals.

Entrevistes prèvies a les gravacions

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

La part següent del projecte són les entrevistes enregistrades en el plató de Vallès Visió TV i als estudis de Ràdio Mollet, dos mitjans de comunicació locals. A més dels seus testimonis i vivències, els mestres han aportat documents gràfics: fotografies, objectes, etc., que reforcen les històries viscudes.

Gravacions al plató de Vallès Visió i Ràdio Mollet

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.

El muntatge i l’edició dels vídeos ha anat a càrrec dels alumnes de 4t d’ESO en l’assignatura d’informàtica, guiats pel professor de la matèria, Jesús Álvarez.

Procés de treball

Tot aquest treball es pot consultar en aquest blog. Pretén ser un fons documental audiovisual per recuperar la memòria històrica de la nostra ciutat, gràcies als testimonis de la nostra gent gran.