L’escola abans del franquisme

En el camp de l’educació, la II República va suposar un trencament amb l’època anterior. La modernització del sistema educatiu va comportar l’adopció de nous mètodes d’ensenyament, basats en l’aprenentatge i el desenvolupament personal de l’infant. Els principals esforços del govern van ser per escolaritzar tots els infants, dignificar les condicions en què es trobaven les escoles i els mestres i, en el cas de Catalunya, introduir la llengua catalana a l’ensenyament. També es van fer avenços molt importants en la laïcitat i en la coeducació de nens i nenes.