Els canvis socials i el primer institut, El Vicenç Plantada

Durant el curs 1975-1976, el nombre de joves que es desplaçaven a altres poblacions vallesanes per fer el sisè de batxillerat i COU superava els 200: 96 a Granollers, 66 a Montcada i 30 a Sabadell. Joves de La Casa, un local juvenil independent de les institucions oficials i que despuntava per les seves idees progressistes, conjuntament amb les associacions de veïns, també van ser el nucli original de la campanya per aconseguir un institut a Mollet.